Mateřská škola

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v blízkosti lesoparku Okrouhlík. Budova je členěna do tří pavilonů. Uprostřed je pavilon hospodářský, po stranách jsou umístěny pavilony pro pobyt dětí se dvěma třídami.

Třídy jsou označeny barvami:
vlevo je červená „1“ tel: 222 090 011
  a modrá „3“ tel: 222 090 013
vpravo oranžová „2“ tel: 222 090 012
  a zelená „4“. tel: 222 090 014

Výhodou školy jsou prostorné třídy – propojené tři místnosti, které umožňují dětem dostatek prostoru pro pohybové aktivity, ale i klidu a soukromí. Každá třída je jiná, zařízená podle vkusu a představ paní učitelek. Ve třídách je dostatek hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti dětí. Vybavení poskytuje příležitosti pro hry děvčat i chlapců různého věku. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát i ukládat. Pestrý sortiment hraček rozvíjí jak manuální zručnost, tak i tvořivost a představivost dětí. Hračky a pomůcky jsou obnovovány průběžně. Děti se svými výtvarnými pracemi podílejí na výzdobě interiéru tříd, šaten a chodeb. K budově náleží rozsáhlá zahrada s členitým terénem, kterou využíváme celoročně. Zahrada je vybavena pískovišti a herními prvky. V zimním období zde mohou děti i sáňkovat a bobovat.

Mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy. Děti jsou zařazovány do tříd s přihlédnutím k přání rodičů. Tím umožňujeme soužití dětí sobě blízkých kamarádů a sourozenců.

Doba spánku a odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám. Předškolním dětem je nabízen klidný program se zaměřením na výtvarné, pracovní, literární a hudební činnosti. Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s logopedickou poradnou.

Provozní doba

Mateřská škola je otevřena od 6,30 do 17,00 hod.
Děti se schází do 8,30 hod., později pouze po domluvě s uč.
(od 6,30 hod. je otevřena 1.tř. (červená) , ostatní třídy od 7,30)

Platby v MŠ:

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/2020 – 618,–Kč /měsíc, číslo účtu: 171 075 277/0300
Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

Stravné – průměrná platba za 20 dnů v měsíci, číslo účtu: 171 075 381/0300

celodenní stravné      880,– Kč
celodenní pro děti s OŠD      946,– Kč

Úplata za stravné je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce.

Ke všem platbám používejte stejný variabilní symbol, který Vám byl přidělen a předán pí učitelkou ve třídě.