Pro předškolní děti

 • 31. ledna navštíví předškoláci z 1. a 2. třídy babičky a dědečky v domově

   

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

   

 • 23. května navštíví předškoláci z 3. a 4. třídy babičky a dědečky v domově

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

 • 28. března navštíví předškoláci z 1. a 2. třídy babičky a dědečky v domově

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

   

 • 28. února navštíví předškoláci ze 3. a 4. třídy babičky a dědečky v domově

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

   

 • Dne 5.2.2019 zhlédnou předškolní děti v divadle K. Hackera divadelní představení "Pejprboj" - interpret Radim Vizváry.

 • VE ČTVRTEK 6.12. 2018

  pojedou předškolní děti

  na Koncert Pražské komorní filharmonie  Hudební olympiáda do KD Ládví.

  Oběd bude pro předškolní děti posunut na   12,30 hod.

 • čtvrtek 25. října od 11:00 hodin v KD Ládví.

   

  Téma koncertu je Hudební hostina s následujícím programem:

  V prvním dílu se Šíma s Lupi propašují v maskách sluhů na zámeckou hostinu v Domažlicích. Jak to asi dopadne?

  Neváhejte vstoupit do skladatelské kuchyně a ochutnat barvy a zvuky vybraných hudebních pokrmů!

   

  IGOR STRAVINSKIJ - Předehra z baletu Pulcinella

  JOSEPH HAYDN - Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“ (výběr)

  BOHUSLAV MARTINŮ - Kuchyňská revue H 161 (výběr)

  LEOPOLD MOZART - Dětská symfonie K 63 (3. věta)

  BOHUSLAV MARTINŮ - Malá suita z opery Veselohra na mostě

  WOLFGANG AMADEUS MOZART - Předehra k opeře Figarova svatba KV 492

  dirigent: Lukáš Klánský

    

  Délka koncertu je 45 min.

   

 • Předškolní děti navštíví divadlo Divadlo Karla Hackera.

  Představení "Větrná pohádka" v podání  Teátru Pavla Šmída.                                            

 • divadlo Láry Fáry 

  předškolní děti navštíví Divadlo Karla Hackera

 • 10.5.2018 navštíví předškolní děti Planetárium Praha.

   "O rozpůlené hvězdě"

  Vydáme se společně s Vítkem usmířit dvě rozhádaná půlkrálovství – královny Jitřenky a na druhém břehu řeky Boravy královny Večernice – ve kterých strážníci nosí podivné klobouky a lidé jsou zasmušilí a ospalí. A jak by ne, když jedni musí jít spát vždy přesně o půlnoci a druzí musí vždycky o půlnoci vstávat. Aby se zabránilo válce mezi královstvími a mezi lidmi opět zavládly mír a pravda, je ale třeba nejprve zjistit, proč se království rozdělila… Jak to v pohádkách bývá, vše dobře skončí a obě království se usmíří.

  Dozvíme se, jak to vlastně s Večernicí a Jitřenkou je. Tedy, že ve skutečnosti se nejedná o zářící hvězdu, ale jednu a tutéž planetu Venuši, jež můžeme na obloze spatřit ráno za rozbřesku anebo večer při stmívání. Pomocí planetária si prohlédneme planetu Venuši zblízka a přesvědčíme se, že je neustále ukrytá v oblaku atmosféry a její povrch je pro život nehostinný.

  Pořadem provází Jan Čenský

Minulé akce

 • kouzelnická show

  v Mš

 • Dne 5.2.2019 zhlédnou předškolní děti v divadle K. Hackera divadelní představení "Pejprboj" - interpret Radim Vizváry.

 • 31. ledna navštíví předškoláci z 1. a 2. třídy babičky a dědečky v domově

   

  důchodců na adrese  S. K. Neumanna 2475 182 00 Praha 8 – Libeň

   

 • Dne 29.1.2019 zhlédnou děti v MŠ divadelní představení "Světová pohádka" divadla Vocaď Pocaď.

 • Předškolní děti navštíví divadlo Divadlo Karla Hackera.

  Představení "Větrná pohádka" v podání  Teátru Pavla Šmída.                                            

 • divadlo V kufru 

  v Mš

 • VE ČTVRTEK 6.12. 2018

  pojedou předškolní děti

  na Koncert Pražské komorní filharmonie  Hudební olympiáda do KD Ládví.

  Oběd bude pro předškolní děti posunut na   12,30 hod.

 • divadlo Dokola 

  v Mš

 • čtvrtek 25. října od 11:00 hodin v KD Ládví.

   

  Téma koncertu je Hudební hostina s následujícím programem:

  V prvním dílu se Šíma s Lupi propašují v maskách sluhů na zámeckou hostinu v Domažlicích. Jak to asi dopadne?

  Neváhejte vstoupit do skladatelské kuchyně a ochutnat barvy a zvuky vybraných hudebních pokrmů!

   

  IGOR STRAVINSKIJ - Předehra z baletu Pulcinella

  JOSEPH HAYDN - Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“ (výběr)

  BOHUSLAV MARTINŮ - Kuchyňská revue H 161 (výběr)

  LEOPOLD MOZART - Dětská symfonie K 63 (3. věta)

  BOHUSLAV MARTINŮ - Malá suita z opery Veselohra na mostě

  WOLFGANG AMADEUS MOZART - Předehra k opeře Figarova svatba KV 492

  dirigent: Lukáš Klánský

    

  Délka koncertu je 45 min.

   

 • divadlo Láry Fáry 

  předškolní děti navštíví Divadlo Karla Hackera

 • v MŠ

 • divadlo Basta Fidli                         

  v Mš

 • Mateřská škola Na Pěšinách

  Program první pomoci

  se zdravotníky a záchranáři

  středa  6.6.2018

  Pro děti je připraven vzdělávací program, který vstřícnou a zábavnou formou seznámí děti s poskytováním první pomoci.

  Celý program je veden formou hry.

  Záchranář Pepík…

  S pomocí plyšového kamaráda, záchranáře Pepíka, dětem ukážeme, jak zastavit krvácení anebo ošetřit drobná poranění.  S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech a akutních stavech.

  Přijede sanitka…

  Součástí programu je atraktivní ukázka a prohlídka sanitního vozu, který přijede do školky. Děti si vyzkouší přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.

 • „HRAJEME SI NA INDIÁNY“

  OSLAVA DNE DĚTÍ V MŠ

  V PÁTEK 1.6.2018 – DOPOLEDNE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

   

  HRY A SOUTĚŽE DĚTÍ, PLNĚNÍ ÚKOLŮ, ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK, INDIÁNSKÁ ŠKOLKA, RÝŽOVÁNÍ ZLATA, HLEDÁNÍ POKLADU…

 • 29. 5. 2018 Celodenní výlet do zoologické zahrady Liberec.

  Výlet zahrnuje – prohlídku Zoo s průvodcem, celodenní stravu a pití (dopolední svačina, oběd v hotelu U jezírka, odpolední svačina, pití) a bezpečnou autobusovou dopravu na místo a zpět.

  Více informací u pí učitelek ve třídě.

 • 10.5.2018 navštíví předškolní děti Planetárium Praha.

   "O rozpůlené hvězdě"

  Vydáme se společně s Vítkem usmířit dvě rozhádaná půlkrálovství – královny Jitřenky a na druhém břehu řeky Boravy královny Večernice – ve kterých strážníci nosí podivné klobouky a lidé jsou zasmušilí a ospalí. A jak by ne, když jedni musí jít spát vždy přesně o půlnoci a druzí musí vždycky o půlnoci vstávat. Aby se zabránilo válce mezi královstvími a mezi lidmi opět zavládly mír a pravda, je ale třeba nejprve zjistit, proč se království rozdělila… Jak to v pohádkách bývá, vše dobře skončí a obě království se usmíří.

  Dozvíme se, jak to vlastně s Večernicí a Jitřenkou je. Tedy, že ve skutečnosti se nejedná o zářící hvězdu, ale jednu a tutéž planetu Venuši, jež můžeme na obloze spatřit ráno za rozbřesku anebo večer při stmívání. Pomocí planetária si prohlédneme planetu Venuši zblízka a přesvědčíme se, že je neustále ukrytá v oblaku atmosféry a její povrch je pro život nehostinný.

  Pořadem provází Jan Čenský

 • U příležitosti Dne Země bude v úterý 24.4.2018 připraveno pro děti zábavně vzdělávací dopoledne s ekologickým zaměřením.

  Děti si vyzkouší, zda umí správně roztřídit odpadový materiál, nebo jak dobře znají přírodu ve svém okolí. Pro děti budou dále připraveny hry s využitím recyklovatelných materiálů. Cílem dopoledne je se poučit a pobavit.

  Téma ekologické výchovy se bude promítat do činností dětí v průběhu celého týdne.

 • Proxima Sociale o.p.s.

   

   

  Published in

  CÍLEM PROGRAMU JE

   

  • podporovat u dětí zdravý životní styl

  • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

  • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

    

   Preventivní program pro předškolní děti v únoru a v březnu 2018 v MŠ

    

  JAK SE MÍT DOBŘE – „Tři bratři a zakletá princezna“

  • děti se seznámí s vysvětlením pojmu „mít se dobře“ jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek
  • děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný
  • děti navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se máme dobře a dokáží vyjmenovat i některé takové věci, kvůli kterým se dobře nemáme.

   

  ALKOHOL – „Jak se zvířátka poučila“

  • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití alkoholu.
  • děti pojmenují rizika spojená s užíváním alkoholu a s činnostmi, které člověk pod vlivem nesmí vykonávat (řízení auta, práce atd.).
  • děti si uvědomí, že větší množství alkoholu je pro dospělého člověk zdraví nebezpečné.
  • děti rozliší vliv požívání alkoholu u dětí a dospělých (u dětí má ještě větší dopad na organismus).
  • děti si uvědomí, že alkohol může škodit zdraví ve všech jeho složkách.
  • děti dokáží určit, že každý je za konzumaci alkoholu a její následky sám zodpovědný.

   

  ŠIKANA – „Jak se žije tučňákům ve škole“

  • děti se seznámí s chováním, které je možné považovat za šikanu
  • děti se seznámí s možnostmi předcházení a řešení šikany
  • děti mají možnost vcítit se do aktérů procesu šikan

   

  DROGY – „Jak zajíček nechtěl spát“

  • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití neznámé drogy
  • děti dokáží určit, kdo je za konzumaci drogy a následky této konzumace zodpovědný
  • děti objasní, jakou roli hraje odpočinek a energie v lidském organismu
  • děti vlastními slovy vyjádří souvislost mezi konzumací drog a trestnou činností

   

  HYGIENA – „Jak se sluníčko nemylo

  • děti se seznámí s riziky nedodržování základní osobní hygieny
  • děti objasní důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákazám
  • lektoři podpoří motivaci dětí k dodržování hygienických návyků

   

   

   

  ished in

 • KD Ládví
  Hudba a cizina
  předškolní děti

 • divadlo Karla Hackera

 • Národní zemědělské muzeum

  předškolní děti

 • všechny děti

 • Portál

  předškolní děti

  (během šk. roku se třídy prostřídají)

 • KD Ládví

  Hudba a příroda

  předškolní děti

 • divadlo v Mš

 • v divadle Karla Hackera