Pro předškolní děti

 • divadlo Láry Fáry 

  předškolní děti navštíví Divadlo Karla Hackera

 • 10.5.2018 navštíví předškolní děti Planetárium Praha.

   "O rozpůlené hvězdě"

  Vydáme se společně s Vítkem usmířit dvě rozhádaná půlkrálovství – královny Jitřenky a na druhém břehu řeky Boravy královny Večernice – ve kterých strážníci nosí podivné klobouky a lidé jsou zasmušilí a ospalí. A jak by ne, když jedni musí jít spát vždy přesně o půlnoci a druzí musí vždycky o půlnoci vstávat. Aby se zabránilo válce mezi královstvími a mezi lidmi opět zavládly mír a pravda, je ale třeba nejprve zjistit, proč se království rozdělila… Jak to v pohádkách bývá, vše dobře skončí a obě království se usmíří.

  Dozvíme se, jak to vlastně s Večernicí a Jitřenkou je. Tedy, že ve skutečnosti se nejedná o zářící hvězdu, ale jednu a tutéž planetu Venuši, jež můžeme na obloze spatřit ráno za rozbřesku anebo večer při stmívání. Pomocí planetária si prohlédneme planetu Venuši zblízka a přesvědčíme se, že je neustále ukrytá v oblaku atmosféry a její povrch je pro život nehostinný.

  Pořadem provází Jan Čenský

 • Proxima Sociale o.p.s.

   

   

  Published in

  CÍLEM PROGRAMU JE

   

  • podporovat u dětí zdravý životní styl

  • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

  • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

    

   Preventivní program pro předškolní děti v únoru a v březnu 2018 v MŠ

    

  JAK SE MÍT DOBŘE – „Tři bratři a zakletá princezna“

  • děti se seznámí s vysvětlením pojmu „mít se dobře“ jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek
  • děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný
  • děti navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se máme dobře a dokáží vyjmenovat i některé takové věci, kvůli kterým se dobře nemáme.

   

  ALKOHOL – „Jak se zvířátka poučila“

  • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití alkoholu.
  • děti pojmenují rizika spojená s užíváním alkoholu a s činnostmi, které člověk pod vlivem nesmí vykonávat (řízení auta, práce atd.).
  • děti si uvědomí, že větší množství alkoholu je pro dospělého člověk zdraví nebezpečné.
  • děti rozliší vliv požívání alkoholu u dětí a dospělých (u dětí má ještě větší dopad na organismus).
  • děti si uvědomí, že alkohol může škodit zdraví ve všech jeho složkách.
  • děti dokáží určit, že každý je za konzumaci alkoholu a její následky sám zodpovědný.

   

  ŠIKANA – „Jak se žije tučňákům ve škole“

  • děti se seznámí s chováním, které je možné považovat za šikanu
  • děti se seznámí s možnostmi předcházení a řešení šikany
  • děti mají možnost vcítit se do aktérů procesu šikan

   

  DROGY – „Jak zajíček nechtěl spát“

  • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití neznámé drogy
  • děti dokáží určit, kdo je za konzumaci drogy a následky této konzumace zodpovědný
  • děti objasní, jakou roli hraje odpočinek a energie v lidském organismu
  • děti vlastními slovy vyjádří souvislost mezi konzumací drog a trestnou činností

   

  HYGIENA – „Jak se sluníčko nemylo

  • děti se seznámí s riziky nedodržování základní osobní hygieny
  • děti objasní důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákazám
  • lektoři podpoří motivaci dětí k dodržování hygienických návyků

   

   

   

  ished in

 • Portál

  předškolní děti

  (během šk. roku se třídy prostřídají)

 • KD Ládví

  Hudba a příroda

  předškolní děti

 • KD Ládví
  Hudba a cizina
  předškolní děti

 • divadlo Karla Hackera

 • Národní zemědělské muzeum

  předškolní děti

 • v divadle Karla Hackera

 • scfgsdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd f sdf

Minulé akce