Program Primární prevence pro mateřské školy

Napsal uživatel admin dne St, 14/03/2018 - 08:46

Proxima Sociale o.p.s.

 

 

Published in

CÍLEM PROGRAMU JE

 

 • podporovat u dětí zdravý životní styl

 • seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky

 • seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

   

  Preventivní program pro předškolní děti v únoru a v březnu 2018 v MŠ

   

JAK SE MÍT DOBŘE – „Tři bratři a zakletá princezna“

 • děti se seznámí s vysvětlením pojmu „mít se dobře“ jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek
 • děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný
 • děti navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se máme dobře a dokáží vyjmenovat i některé takové věci, kvůli kterým se dobře nemáme.

 

ALKOHOL – „Jak se zvířátka poučila“

 • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití alkoholu.
 • děti pojmenují rizika spojená s užíváním alkoholu a s činnostmi, které člověk pod vlivem nesmí vykonávat (řízení auta, práce atd.).
 • děti si uvědomí, že větší množství alkoholu je pro dospělého člověk zdraví nebezpečné.
 • děti rozliší vliv požívání alkoholu u dětí a dospělých (u dětí má ještě větší dopad na organismus).
 • děti si uvědomí, že alkohol může škodit zdraví ve všech jeho složkách.
 • děti dokáží určit, že každý je za konzumaci alkoholu a její následky sám zodpovědný.

 

ŠIKANA – „Jak se žije tučňákům ve škole“

 • děti se seznámí s chováním, které je možné považovat za šikanu
 • děti se seznámí s možnostmi předcházení a řešení šikany
 • děti mají možnost vcítit se do aktérů procesu šikan

 

DROGY – „Jak zajíček nechtěl spát“

 • děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití neznámé drogy
 • děti dokáží určit, kdo je za konzumaci drogy a následky této konzumace zodpovědný
 • děti objasní, jakou roli hraje odpočinek a energie v lidském organismu
 • děti vlastními slovy vyjádří souvislost mezi konzumací drog a trestnou činností

 

HYGIENA – „Jak se sluníčko nemylo

 • děti se seznámí s riziky nedodržování základní osobní hygieny
 • děti objasní důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákazám
 • lektoři podpoří motivaci dětí k dodržování hygienických návyků

 

 

 

ished in

datum