Denní režim

Napsal uživatel admin dne Čt, 31/08/2023 - 08:29

Aktivity dne jsou ohraničeny časem vyhrazeným pro stravování a otevírací dobou MŠ. Učitelé přizpůsobují program potřebám dětí a reagují na nastalé situace, které mohou souviset se změnami počasí či náhlou nepřítomností kolegyně na třídě.

Je vyhrazen čas na přípravu dětí, které další školní rok přecházejí do základní školy. Vyhrazenými dny jsou úterý, středa a pátek, kdy v čase 9:30 – 9:45 je realizována předškolní příprava, která je zaměřena na osvojování dovedností, které jsou důležité pro hladký přechod dítěte do základní školy. Jejich rozsah vychází z potřeb dětí na základě provedené pedagogické diagnostiky.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je pobyt dětí venku krácen může být předškolní příprava realizována v čase 11:30 – 11:45.

 

Orientační časy režimu dne:

6:30 – 7:30 děti se scházejí v oranžové třídě

od 7:30 otevřeny jednotlivé třídy

do 8:20 příchod do MŠ

8:30 – 9:00 ranní pohybová chvilka/komunitní kruh

9:00 – 9:15 – dopolední svačina

9:15 – 11:45 – vzdělávací blok (řízená činnost, pobyt venku),

předškolní příprava pro předškoláky (út, st a pá)

11:45 – 12:15 – příprava na oběd, oběd a příprava na spánek

do 12:30 vyzvedávání po obědě

12:30 – 14:30 – relaxační činnosti a odpočinek

14:45 – 15:15 – odpolední svačina

od 15:00 vyzvedávání po svačině

15:00 – 16:45 – odpolední blok vzdělávacích aktivit

do 16:50 vyzvednutí dětí – když je hezky jsou děti na zahradě

v 17:00 uzavřen provoz MŠ