Informace k zápisu na školní rok 2018/2019

OZNÁMENÍ - VÝSLEDKY ZÁPISU

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhovět žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Na Pěšinách 13 níže uvedeným uchazečům.

 

PŘIJATÉ DĚTI - SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

 

Pořadí

Reg. č.

Pořadí

Reg. č.

Pořadí

Reg. č.

1

56

11

73

21

29

2

13

12

36

22

19

3

78

13

33

23

50

4

55

14

68

24

16

5

21

15

57

25

18

6

39

16

42

26

10

7

63

17

41

27

12

8

58

18

53

28

17

9

69

19

54

29

45

10

9

20

32

30

64

 

 

Zveřejněním seznamu přijatých dětí podle registračních čísel se „Rozhodnutí o přijetí“ považují za oznámená.

 

 

Pokud bude dítě přijato i do jiné mateřské školy, prosím o potvrzení zájmu nebo odhlášení v naší mateřské škole.

 

 

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2018                              

 

Bc. Vladimíra Sidelka v. r.

ředitelka MŠ

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí - odeslána 17. 5. 2018.