Informace k zápisu na školní rok 2024/25

Výsledky zápisu na školní rok 2024/25

Rozhodnutí o nepřijetí/přijetí si prosím vyzvedněte 21.5.2024 v čase 7:00 - 13:30 a 14:30 - 17:30 v ředitelně MŠ.

Seznam reg. čísel přijatých dětí

 

Zápis na školní rok 2024/25 se konal v pondělí 6. a v úterý 7. května 2024 od 13:00 do 17:00 hod. 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.