Mateřská škola

Výsledky zápisu na školní rok 2024/2024 naleznete v kategorii Zápis nebo prokliknutím tohoto textu.

 

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v blízkosti lesoparku Okrouhlík. Budova je členěna do tří pavilonů. Uprostřed je pavilon hospodářský, po stranách jsou umístěny pavilony pro pobyt dětí se dvěma třídami.

Výhodou školy jsou prostorné třídy – propojené tři místnosti, které umožňují dětem dostatek prostoru pro pohybové aktivity, ale i klidu a soukromí. Každá třída je jiná, zařízená podle vkusu a představ paní učitelek. Ve třídách je dostatek hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti dětí. Vybavení poskytuje příležitosti pro hry děvčat i chlapců různého věku. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát i ukládat. Pestrý sortiment hraček rozvíjí jak manuální zručnost, tak i tvořivost a představivost dětí. Hračky a pomůcky jsou obnovovány průběžně. Děti se svými výtvarnými pracemi podílejí na výzdobě interiéru tříd, šaten a chodeb. K budově náleží rozsáhlá zahrada s členitým terénem, kterou využíváme celoročně. Zahrada je vybavena pískovišti a herními prvky. V zimním období zde mohou děti i sáňkovat a bobovat.

Mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy. Děti jsou zařazovány do tříd s přihlédnutím k přání rodičů. Tím umožňujeme soužití dětí sobě blízkých kamarádů a sourozenců.

Doba spánku a odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám. Předškolním dětem je nabízen klidný program se zaměřením na výtvarné, pracovní, literární a hudební činnosti. Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s logopedickou poradnou.

Provozní doba

Mateřská škola je otevřena od 6,30 do 17,00 hod.
Děti se schází do 8,20 hod., později pouze po domluvě s uč.
(od 6,30 hod. je otevřena oranžová třída, ostatní třídy od 7,30)

Platby v MŠ pro školní rok 2023/2024:

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)   550,–Kč /měsíc,

číslo účtu: 171 075 277/0300

Povinné  vzdělávání    (předškoláci)            0,-Kč

Úplata za školné je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stravné – průměrná platba za měsíc,

číslo účtu: 171 075 381/0300

celodenní stravné                                          1 100,– Kč

celodenní pro děti s OŠD                              1 166,– Kč

Úplata za stravné je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce.

Ke všem platbám používejte stejný variabilní symbol, který Vám byl přidělen a předán pí učitelkou ve třídě.