Platby stravného

Výše stravného:

  • děti ve věku od 3–6 let : 36,– Kč/den,
  • děti ve věku od 6–7 let : 39,– Kč/den.

Sazby stravného – strávníci do 6 let:

 
Přesnídávka 9,–Kč
Oběd 20,–Kč
Svačina 6,–Kč
Pitný režim 1,–Kč
Celkem 36,–Kč

Paušální částka činí na měsíc : 792,– Kč

Sazba stravného – strávníci od 6 let:

(s OŠD tzn. děti, které k 1.9. právě probíhajícího školního roku dovrší věk 6 let)

Přesnídávka 9,–Kč
Oběd 23,–Kč
Svačina 6,–Kč
Pitný režim 1,–Kč
Celkem 39,–Kč

Paušální částka činí na měsíc : 858,– Kč

Platby

Stravné se platí zálohově, vždy na následující měsíc – bankovním převodem nebo příkazem k úhradě v ČSOB vždy do 5.dne v měsíci. Platba stravného trvalým příkazem: zadáte trvalý příkaz na jednotnou platbu podle níže uvedeného vzoru a variabilní symbol dítěte na číslo účtu ŠJ:171075381/0300

vzor: celodenní stravné 792,– Kč
  celodenní OŠD 858,– Kč

tj. průměrná platba za 20 dnů v měsíci.

Vyúčtování se provádí v lednu a v červenci. Na stav konta stravného Vašeho dítěte se můžete informovat u vedoucí ŠJ:

  • sudý týden – úterý,čtvrtek od 8:00hod. do 12:00 hod,
  • lichý týden – po,st,pá od 8:00hod. do 12:00 hod,

případně na tel. 222 090 015.